Menu

Sprog

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Reduceret brug af aluminium afgørende for miljøet

De livscyklusanalyser (LCA), der blev foretaget sammen med konsulentfirmaet Tyréns i 2019 og 2020, viste, at virksomhedens største negative klimapåvirkning ligger i forbruget af aluminium. Da aluminium er en central bestanddel af Balco ABs produktløsninger, kan et reduceret forbrug altså have stor indflydelse på virksomhedens klimapåvirkning.

Denne indsigt førte til omfattende arbejde, der allerede nu har givet resultater i form af flere tiltag, siger Balco AB’s administrerende direktør, Camilla Ekdahl.

– Fra årsskiftet er Balco AB gået over til Hydro REDUXA, som er en aluminium producent med vedvarende energikilder og med en ny energireducerende produktionsteknik. Produktionsmetoden betyder en reduktion af CO2-emissionerne med 50 % i forhold til den tidligere fremstillingsproces.

Også på produktsiden har livscyklusanalyserne inspireret til nytænkning.

– Som en konsekvens af både designændring og bæredygtighedstænkning har Balco AB udviklet et helt nyt altan vindue – TwinView – hvor det er lykkedes os at erstatte dele af aluminiumsprofilerne med glas, hvilket reducerer vinduets aluminiumsforbrug med hele 12 procent. Det første projekt med TwinView blev leveret i 1. kvartal 2021.

Gennem det seneste års tiltag er vores grønne profil blevet styrket, men arbejdet med at reducere vores klimapåvirkning yderligere fortsætter naturligvis, siger Camilla Ekdahl, CEO Balco AB.