FORDELE VED GLASINDDÆKKEDE ALTANER

Der er flere ting, som adskiller os fra andre altanvirksomheder. For eksempel vores driftssikre integrerede glasinddækninger. De glasindækkede altansystemer fra Balco Altaner har en levetid på op til 50 år, hvilket giver lange afskrivningsperioder, og en meget lav brugsværdiomkostning. En god investering, helt enkelt.

Balco Altaner er størst inden for altaner i Europa. Kontakt os for mere information.

Holdbar investering

Mange boligområder står overfor store og dyre renoveringsbehov. Ikke kun altanerne, men også facader, vinduer og døre skal renoveres. Nu findes der et holdbart alternativ til en traditionel, kortvarig renovering. Balcometoden er en omkostningseffektiv metode til at håndtere renoveringsbehovet i lang tid fremover. Ved at erstatte de eksisterende åbne altaner med nye, glasinddækkede altaner øges ikke blot trivslen og anvendeligheden – det minimerer også den fremtidige vedligeholdelse.

Klimabeskyttende skærm

De glasinddækkede altaner fungerer som en klimabeskyttende skærm for ejendommen, hvilket giver mindre energiomkostninger, et mindre behov for vedligeholdelse og mindre støj fra omgivelserne. Ved at dække hele facaden med Balco Altaners glasindækkede altansystem skabes der en klimavæg. Uafhængige studier har vist, at det giver en energibesparelse på næsten 20 procent. Glasinddækningen og luften på altanen fungerer nemlig som isolering, så luften varmes op, inden den når ind i lejligheden. Virkningen viser sig som et nedsat træk fra gulvet og en højere temperatur inden døre. Klimavæggen eliminerer desuden behovet for renovering af såvel altan som facade, vinduer og døre.

Læs mere om fordelene ved de glasinddækkede altansystemer.

Fra ide til færdig besigtigelse

At investere i glasinddækkede altaner til en bolig, eller et helt boligområde, er en stor beslutning. Med Balco Altaner får I en tryg og stabil partner gennem hele byggeprocessen, fra de første indledende spørgsmål frem til udført besigtigelse. Vores lange erfaring, i kombination med en sund og solid økonomi, gør os til en tryg og stabil leverandør. Vi vil stadig være til stede, så vi kan være ansvarlige for vores altansystemer, i lang tid fremover.

Læs om proceduren – Balco totalentreprise.

Tjekliste – overvejelser ved licitationstilbud

Det er svært at sammenligne æbler og pærer. Vi har udfærdiget en lille tjekliste, som kan være nyttig ved udformning af et godt licitationstilbud, så det bliver nemmere at udføre en korrekt vurdering af tilbuddet.

  • Kortlæg behovet for funktioner: F.eks. omfanget af klimabeskyttelse og støjdæmpning, ventilation, dræn, mulighed for at skyde vinduerne til side og/eller folde vinduerne ved pudsning.
  • Størrelse af altaner: Større altaner øger anvendeligheden og giver mulighed for at opnå en større husleje.
  • Eventuelle leverandører: Undersøg hvilke eventuelle leverandører, der måske kan opfylde kravene.
  • Valg af type entreprenør: Undersøg om det er fordelagtigt, at købe de glasoverdækkede altaner fra en specialiseret altanvirksomhed eller om de skal indgå i en større entreprise.