Balcos bæredygtigheds indsats

Verden står over for mange miljømæssige udfordringer. At bekæmpe klimaændringer og nå målene i Paris-aftalen er en af vor tids største udfordringer.

Som førende altanproducent er Balco nødt til at tage ansvar og reducere sit klimaaftryk. Det gør Balco ved blandt andet at gøre produktionsenheder mere energieffektive og reducere CO2-udledning.

Nøglen til dette er, at strømline processerne ved at bruge materialer og metoder, der giver mindst mulig miljøpåvirkning og minimerer udledningen til luften, jorden og vandet.

Balco arbejder løbende på at være førende inden for sit felt, når det gælder miljø.

Balcos udviklingsafdeling tilstræber at anvende de bedste teknologier, for at gøre sine produktionsenheder mere energieffektive og mindre miljøbelastende.

Nedenfor er nogle eksempler på Balcos igangværende bæredygtighedsindsats.

• Balco har installeret solpaneler på hovedkontoret i Växjö. Disse solpaneler genererer ca. 38.000 kWh om året, som en del af vores klimaindsats.

• Fra starten af 2021 har Balco AB skiftet til Hydro REDUXA – et aluminium, som fremstilles ved brug af vedvarende energikilder og ny produktionsteknologi, der bruger mindre energi. Den nye fremstillingsmetode reducerer CO2e-udledningen med 50 % i forhold til den tidligere. Det næste skridt er at bruge genbrugsaluminium

• Balco benytter beton med 16 % slagge. Slagge er et affaldsprodukt, der opstår ved fremstillingen af stål, som kan genbruges i produktionen af betonen – hvilket dermed gør den mere miljøvenlig.

• De fleste af de materialer, der anvendes til fremstillingen, kan genbruges.

Fordele ved Balcos glasinddækkede altaner

Balcos løsning er ikke bare den mest effektive, når det gælder økonomi og beboernes personlige komfort, den er også den mest klimavenlige.

Balco - Mindsker energiomkostningerne:

Mindsker energiomkostningerne:

Glasinddækkede altaner reducerer ejendommens varmeudgifter med op til 20 %.

Balco - Beskytter facaden

Beskytter facaden:

En glasinddækket altan fra Balco holder i over 50 år og med en vis vedligeholdelse op til 90 år sammenlignet med en ubeskyttet betonplade på en åben altan. Glasinddækkede altaner beskytter ikke bare facaden, de reducerer også behovet for vedligeholdelse af vinduer og døre.

Balco - Forbedrer indeklimaet

Forbedrer indeklimaet:

Glasinddækkede altaner opvarmer luften, inden den kommer ind i lejligheden. Dermed reduceres varmeforbruget indenfor.

Medlemskab og certificeringer

Balco-member-united-nation-global-compact

UN Global Compact

Balco Group har tilsluttet sig FN’s Global Compact. Koncernen viser således sin klare holdning til menneskerettigheder, sociale forhold, miljøansvar og retten til at danne fagforeninger. Hvis vi skal nå Agenda 2030-målene, skal vi alle gøre noget. Gennem FN’s Global Compact har vi adgang til undervisningsmateriale og et stort netværk af aktører, der er med til at gøre en forskel med hensyn til vor tids største problem.

Balco-member-Sweden-Green-Building-Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council (SGBC) er Sveriges førende medlemsorganisation for bæredygtig samfundsopbygning. Eftersom Balco Group er altanbranchens største aktør, ser vi stor værdi i at kunne tage del i organisationens ekspertise og påvirke forholdene vedrørende det, vi kalder ”grønne bygninger”. Gennem certificering, uddannelse og meningsdannelse arbejder SGBC for et samfund, der er godt for både mennesker og miljø. I SBGC er der eksperter, virksomheder og organisationer fra hele landet, som alle arbejder hen mod de samme mål.

Balco-member-nasdaq

Nasdaq ESG Transparency Partner

Dette er en certificering, som udstedes af Nasdaq, og som ud fra et samfundsmæssigt perspektiv viser engagement i og gennemsigtighed med hensyn til bæredygtighedsspørgsmål. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som børsnoteret selskab gør det klart, at vi er stolte af vores drift, og at vi glæder os over ekstern interesse for, hvad vi rent faktisk gør, når det gælder miljø, sociale forhold og selskabsledelse.


Balco – Europas største altanfirma

En altan åbner dit hjem mod naturen, forlænger udesæsonen og giver sågar støtte til dit humør og helbred. Vælger du en glasinddækket altan kan du mindske støj fra eksempelvis en nærliggende motorvej. Derudover reducerer en glasinddækket altan udgifterne til opvarmning betragteligt, idet solens varme bliver indfanget og udnyttet. Godt for pengepungen – godt for klimaet.

Vi leverer altaner af uhørt høj kvalitet og i et æstetisk design. Kombineret med en stor erfaring og solid økonomi er vi en pålidelig og stabil samarbejdspartner, som sikrer dig en tryg byggeproces.

Balco har kontorer rundt om i Europa: Balco Sverige, Balco Norge, Balco Finland, Balco Tyskland, Balco Storbritannien, Balco Polen og Balco Holland.