Menu

Sprog

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Balco Group øger sit fokus på bæredygtighed

Et prioriteret område inden for Balcos bæredygtighedsarbejde er ambitionen om at mindske CO2-aftrykket ved fremstilling af en altan med 20 procent inden 2021. Det giver en positiv klimaeffekt 5-10 år tidligere sammenlignet med dagens 30-50 år. Hvis man betragter det ud fra altanens samlede levetid på mindst 90 år*, er det en anseelig miljøgevinst.

Med udgangspunkt i miljømæssige og økonomiske bæredygtighedsaspekter har Balco de seneste to år analyseret og dokumenteret kuldioxidaftrykket fra virksomhedens produkter. En del kan stamme fra indkøb af komponenter og materiale fra lande uden for Europa. Derfor har koncernen besluttet, at alle indkøb skal foretages fra leverandører i Europa som et led i at mindske transporterne og få en mere sikker materialeforsyning.

Balco arbejder løbende med at forbedre sin virksomhed i overensstemmelse med FN’s 17 globale bæredygtighedsmål. Fokus ligger ikke blot på miljø, men også på social og økonomisk bæredygtighed på selskabsniveau. For at tydeliggøre virksomhedens fokus på bæredygtighedsspørgsmålene har Balco Group udnævnt Johan Fälth til bæredygtighedsansvarlig. Man har nu indledt et internt arbejde med henblik på at få bæredygtighed endnu højere op på dagsordenen.

For yderligere information kontakt:

Johan Fälth, eksport- og markedsdirektør, ansvarlig for bæredygtighedsspørgsmål, +46 (0)73-345 61 25, johan.falth@balco.se

Kenneth Lundahl, adm. direktør og koncernchef, +46 (0)70-630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se

*Levetidsanalyse for materialer i Balcos glasinddækkede standardaltan er blevet foretaget af Element Materials Technology på opfordring af Balco AB i 2019.