Om oss


Vi älskar balkonger!

Det är lika bra att säga det direkt: Vi älskar balkonger! Från början var våra resurser små, men med entusiasm och hårt arbete kommer man långt. Idag är vi marknadsledande och våra öppna och inglasade balkongsystem efterfrågas över hela Europa. Vi är också stolta över att våra innovativa lösningar och eleganta design har skänkt många människor ökad livskvalitet.

Vi hjälper er därför gärna genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd slutbesiktning. Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner.

BARA FÖR DIG

För oss är det inte bara slutresultatet som räknas. Vi vill att du ska känna trygghet redan vid första kontakten. Därför har varje objekt bara en säljare och varje projekt en projektledare – dina kontaktpersoner i stort som smått.

TRYGG OCH STABIL PARTNER

Att investera i inglasade balkonger är ett stort beslut. Många människor är involverade i beslutsprocessen och en mängd frågor kommer att dyka upp under resans gång. Det är alltid lätt att missa något.

Hållbar produktutveckling

Balco har sin produktion i moderna och effektiva lokaler vid det svenska huvudkontoret i Växjö. Produktionsprocessen är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834-2, vilket gör Balco unikt i branschen. Det innebär en hög kvalitetsnivå genom alla delar av produktionen samt att Balco tar stor hänsyn till miljön. I produktionen används enbart el som kommer från förnybara energikällor.

Vi hjälper er därför gärna genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd slutbesiktning. Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner.

Kvalitetsbevis som ger trygghet

Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg samarbetspartner.

Det globala företaget Dun & Bradstreet gör varje år en kreditbedömning av svenska företag. Under de senaste tio åren har vi fått högsta kreditvärdighet – AAA.

Balco Patent Logotyp
Den här symbolen visar att lösningen är unik för Balco. Vi har ett fyrtiotal patent på små detaljer som gör att helheten blir så mycket bättre.

ISO certifiering
Vår certifiering enligt ISO 9001 innebär att du får en kvalitetssäkrad produkt/tjänst som uppfyller de krav du som kund kan ställa. ISO 14001 innebär att vi utför produktionen på ett för miljön skonsamt sätt.

Nordiska balkongföreningens symbol. Vi som är medlemmar förbinder oss att följa föreningens anvisningar för att leverera säkra balkonger av hög teknisk kvalitet.