FRA IDE TIL VIRKELIGHED

En investering i glasinddækkede altaner er en stor beslutning. Mange mennesker er involveret i beslutningsprocessen, og en række spørgsmål dukker op undervejs. Det er altid let at overse noget. Vi hjælper jer derfor gerne igennem hele byggeprocessen – lige fra de første sonderende spørgsmål frem til gennemført slutbesigtigelse. 

Totalentreprise

KRAV OG REGLER ER EN DEL AF VORES HVERDAG

I vores konstruktionsafdeling arbejder et stort antal ingeniører med alle de detaljer som skal passe, for at slutresultatet kan holde i mange år. En grundlæggende del af arbejdet består i kontinuerligt at udføre afprøvninger af materialer og konstruktioner. Dette gør, at vi kan garantere kvaliteten i hver enkelt detalje. Vi holder os løbende opdateret med alle de krav og regler, som gælder i de lande, hvor vi opererer.

GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG

Sammen med en arkitekt, en rådgivende ingeniør eller i direkte dialog med vores kunder bliver vi enige om altanernes udførelse samt hvilke farver og materialer, der skal anvendes. Arbejdet resulterer som regel i en fotomontage, som viser, hvordan den tænkte altanløsning kommer til at se ud på den eksisterende facade. Det betyder meget allerede på et tidligt stadie at kunne se, hvordan det færdige resultat kan komme til at se ud! 

ALT SKAL PASSE

Mange informationer skal indsamles, før det endelige konstruktionsarbejde kan påbegyndes. Vi foretager blandt andet nogle omhyggelige beregninger af indfæstninger og andre tekniske detaljer for at tilpasse dem til de forskellige lastkrav, som kan forekomme. Kravene kan nemlig variere meget alt efter hvor altanen skal placeres, såvel geografisk som på selve facaden. Selv om altanerne ser ens ud, er hver altankonstruktion nemlig unik.

EN TEGNING FOR HVER DEL OG HVERT MOMENT

Når alle informationer er bearbejdet, er det tid til at begynde at tegne. Den komplette altan med hver enkelt detalje tegnes både to- og tredimensionelt. Når tegningerne er godkendt, forberedes produktionen, og der udarbejdes udførlige instruktioner for monteringen.

Al produktion sker i moderne og effektive lokaler ved vores svenske hovedkontor i Växjö. Der arbejder vi med at svejse, bearbejde aluminiumprofiler, lakere og montere. Vores produktionsproces er certificeret efter både ISO 9001 og ISO 14001. Dette indebærer, at vi har et højt kvalitetsniveau igennem hele produktionen, samt at vi tager stort hensyn til miljøet. For at sikre vores høje kvalitet og leveringssikkerheden investerer vi endvidere kontinuerligt i maskiner og kompetence.

TID TIL AT MONTERE

Når samtlige komponenter er klar, sættes de sammen og leveres derefter til det aktuelle projekt. Arbejdet på lejligheden er sikkert allerede påbegyndt, inden materialeleverancen finder sted. Alle gamle altaner og gelændere er formentlig afmonteret, og facaden er sikkert også blevet restaureret. Selvfølgelig får beboerne informationer om, hvornår arbejdet skal udføres. Sandsynligvis har I også haft et par bygge-møder, hvor vi sammen har gennemgået alle detaljer og tidsplaner. Slutmontering af altanerne udføres af specialmontører under ledelse af en montageleder. Når alle altaner er monteret, er det tid til slutbesigtigelse. Når den er gennemført og alt er godkendt, er byggeprocessen afsluttet.

FOR OS ER DER YDERLIGERE EN DIMENSION

Det er først en tid efter at vi har afsluttet vores arbejde, at man kan se det virkelige resultat. Derfor kommer vi gerne igen, selv når vores egentlige opgave er gennemført. Vi kan ganske enkelt godt lide at se, hvordan alle disse tidligere ganske livløse facader pludselig får et helt nyt liv. Den oplevelse bliver vi aldrig trætte af…

Kontorsmiljö » Vi holder os løbende opdateret med alle de krav og regler, som gælder i de lande, hvor vi opererer. «
Størst inden for altaner i Europa | Balco
WordPress Lightbox