Fordelen ved Balco

Der er nogle ting, som adskiller os fra andre altanvirksomheder. For eksempel vores driftssikre integrerede glasoverdækninger. De glasoverdækkede altansystemer fra Balco har en levetid på op til 50 år, hvilket giver lange afskrivningsperioder, og en meget lav brugsværdiomkostning. En god investering, helt enkelt.

Holdbar investering

Mange boligområder står overfor store og dyre renoveringsbehov. Ikke kun altanerne, men også facader, vinduer og døre skal renoveres. Nu findes der et holdbart alternativ til en traditionel, kortvarig renovering. Balcometoden er en omkostningseffektiv metode til at håndtere renoveringsbehovet i lang tid fremover. Ved at erstatte de eksisterende åbne altaner med nye, glasoverdækkede altanplader øges ikke blot trivslen og anvendeligheden - det minimerer også den fremtidige vedligeholdelse.

Klimabeskyttende skal

De glasoverdækkede altaner fungerer som en klimabeskyttende skal for ejendommen, hvilket giver mindre energiomkostninger, et mindre behov for vedligeholdelse og mindre støj fra omgivelserne. Ved at dække hele facaden med Balcos glasoverdækkede altansystem skabes der en klimavæg. Uafhængige studier har vist, at det giver en energibesparelse på næsten 20 procent. Altandøre og luften fungerer nemlig som isolering, så luften varmes op, inden den når ind i lejligheden. Virkningen viser sig som et nedsat træk fra gulvet og en højere temperatur inden døre. Klimavæggen eliminerer desuden behovet for renovering af såvel altan som facade, vindue og døre.

Læs mere om fordelene ved de glasoverdækkede altansystemer.

Fra ide til færdig besigtelse

At investere i glasoverdækkede altaner til en bolig eller et helt boligområde er en stor beslutning. Med Balco for i en tryg og stabil partner gennem hele byggeprocessen, fra de første usikre spørgsmål frem til udført slutbesigtelse. Vores lange erfaring i kombination med en sund og solid økonomi gør os til en tryg og stabil leverandør. Vi vil stadig være til stede, så vi kan være ansvarlige for vores altansystemer i lang tid fremover.

Læs om proceduren – Balco totalentreprise.

Tjekliste - at overveje ved licitationstilbud

Det er svært at sammenligne æbler og pærer. Vi har udfærdiget en lille tjekliste, som kan være nyttig ved udformning af et godt licitationstilbud, så det bliver nemmere at udføre en korrekt vurdering af tilbuddet.

 • Kortlæg behovet for funktioner: F.eks. omfanget af klimabeskyttelse og støjdæmpning, ventilation, dræn, mulighed for at skyde dørene til side og/eller folde dørene ved pudsning.
 • Størrelse af altaner: Større altaner øger anvendeligheden, og giver mulighed for at få en større husleje.
 • Eventuelle leverandører: Undersøg hvilke eventuelle leverandører, der måske kan opfylde kravene.
 • Valg af type entreprenør: Undersøg om det er fordelagtigt at købe de glasoverdækkede altaner fra en specialiseret altanvirksomhed, eller om de skal indgå i en større entreprise.

Har du råd til at lade vare?

Der er mange gode grunde til, at du bør investere i glasinddækkede altaner fra Balco.

 • Mindre Korrision
 • Riskioen For Frostsprængninger
 • Reduceret Energiforbrug
 • Reducerede Vedligeholdelsesomkostninger
 • Støjreduktion
 • Øget Ejendomsværdi
 • Reduceret Antal Genhusninger
 • Øget Sikkerhet
 • Bedre Indeklmia
 • Et Ekstra Rum

Vil du vide mere om glasoverdækkede og åbne altaner?

Jeg vil gerne vide mere, kontakt mig for mere information.

Størst inden for altaner i Europa | Balco
WordPress Lightbox