Altan– og facaderenovering

Sidder du på en dødsfælde? Det ydre miljø udsætter betonen i åbne altaner for store påvirkninger. Beboerne har ofte ingen anelse om, hvor dramatisk dette kan påvirke altanens sikkerhed og levetid.

Hvilken virkning har fugt på betonen i åbne altaner?

Vejr og vind gør, at malingen på åbne altaner skaller af, hvilket fører til, at betonen altid er fugtig. Når betonpladen forsures, begynder armeringsjernet at ruste, der dannes sprækker og frostsprængninger hvilket gør, at dele af betonen løsnes. Dette ses ofte i kanter og hjørner.

Renovering hver 15. år

Ydre påvirkninger indebærer, at en åben altan skal renoveres ca. hver 15. år. Med en almindelig betonrenovering får man en altan i samme størrelse og udførsel som tidligere. Det er en dyr og tidskrævende procedure, som desuden skal gøres om i løbet af nogle år.

 

Værd at vide om åbne altaner:

 • Hvor ofte altanerne skal renoveres, fremgår af vedligeholdelsesplanen. Det er vigtigt for sikkerheden, at den følges.
 • Hvis man er usikker på altanens stand, kan man udføre en besigtelse af betonpladen og gelænder. Kontakt Balco, hvis I vil vide mere.
 • Behovet for renovering er til tider synligt med det blotte øje, men ikke altid. Kig efter farveændringer og sprækker i betonpladen.
 

renovering

Malingen skrælning og fugt ind i betonpladen.

Balcometoden

— en smartere måde at renovere altaner på

Mange boligområder står overfor store og dyre renoveringsbehov. Ikke kun altanerne, men også facader, vinduer og døre skal renoveres. Nu findes der et holdbart alternativ til en traditionel, kortvarig renovering. Balcometoden er en omkostningseffektiv metode til at håndtere renoveringsbehovet i lang tid fremover. Ved at erstatte de eksisterende åbne altaner med nye, glasoverdækkede altanplader øges ikke blot trivslen og anvendeligheden – det minimerer også den fremtidige vedligeholdelse af såvel altaner som facade, vinduer og døre.

Læs mere om Balcos glasoverdækkede altan

En god investering

Med Balcos glasoverdækkede altansystem bliver de nye altaner også en energibesparende investering. Den glasoverdækkede altan gør, at det opbygges en luftspalte mellem glasoverdækningen og facaden. Virkningen svarer til en ca. 5 cm traditionel tillægsisolering. Desuden opvarmes luften, inden den når ind i lejligheden. I en ejendom, hvor glasoverdækningen dækker 2/3 af den ydre facade, har man påvist energibesparelser på næsten 20 procent. Med vores energitekniske løsning, Balco Klimavæg, øges energibesparelsen yderligere.

Balco Klimavæg

Når hele facaden dækkes med en integreret glasoverdækning, opnår man den absolut bedste virkning. De glasoverdækkede altaner fungerer således som en klimabeskyttende skal for ejendommen, hvilket giver mindre energiomkostninger, et mindre behov for vedligeholdelse og mindre støj fra omgivelserne. Denne komplette løsning kalder vi for Balco ”klimavæg” (climate wall).
Læs mere om Balco Klimavæg

Balcometoden

Dette gør vi

 • Vi fjerner de eksisterende åbne altaner.
 • Vi installerer helt nye altanplader. I kombination med dette vælger de fleste også at få større altaner.
 • Altanerne får en integreret glasoverdækning, som sørger for et klimabeskyttende miljø i op til 50 år.

Resultat

 • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
 • Man behøver ikke at udskifte vinduer og døre, da de befinder sig i et beskyttet miljø.
 • Det reducerede energiforbrug (glasoverdækningen svarer til en tillægsisolering på 5 cm).
 • Støjreduktion, større anvendelighed og øget værdi.

 

Balcometoden sammenlignet med sædvanlig altanrenovering

  Balcometoden Sædvanlig renovering
Facade Alle gamle altanplader og gelænderet fjernes. Nye altanplader i stål og beton monteres. De integrerede glasoverdækninger beskytter altanerne, dvs. beton, facade, vinduer og døre fra vejr og vind, og brugeren vælger selv om altanen skal være åben eller overdækket. Alle problemer med vejr og vind er løst én gang for altid.
Når man erstatter de gamle gelændere med en ny brystning af glas forbedres sol- og lysforholdene desuden, både på altanen og i boligen.
Gelænderet vedligeholdes og betonpladen renoveres på over- og undersiden. Facade, vinduer og døre må også udskiftes eller vedligeholdes, da de udsættes for vejr og vind hver dag. Væggene kan evt. tillægsisoleres.
Økonomisk vedligeholdelse De integrerede glasoverdækninger gør, at såvel altaner som facade, vinduer og døre ikke skal vedligeholdes i op til 50 år. Låne-/budgetrammerne kan tilpasses efter dette. Denne type vedligeholdelse skal udføres mindst hver 15. år, og skal inkluderes i låne-/budgetrammer.
Energibesparelse Stor forbedring. Den integrerede glasoverdækning svarer til ca. 5 cm tillægsisolering, hvilket indebærer en energibesparelse på op til 20 %. Et resultat, som er helt i overensstemmelse med de offentlige anbefalinger vedrørende energibesparelse i et boligmiljø. Ingen forbedring.
Støj Betydelig støjreduktion, op til 21 dB. Ingen forbedring.
Funktion Stor forbedring, øget kontrol over indeklimaet. Lille forbedring.
Anvendelighed Altanen kan udnyttes hele året. Ingen eller lille forbedring.
Æstetik Resultatet giver boligen et kvalitetsmæssigt og æstetisk løft. Uændret.
Værdistigning Glasoverdækkede altaner gør lejlighederne attraktive og nemmere at sælge. Dette bidrager til en højere markedsværdi, som gør investeringen økonomisk på langt sigt. Lille forbedring.
Sammenfatning Resultatet har en stor virkning på energibesparelsen, behovet for vedligeholdelse, økonomi, støv, funktion og anvendelighed. Resultatet reducerer behovet for fremtidige investeringer i facade- og vinduesrenoveringer, og indebærer en værdistigning for boligheden. Den sædvanlige altanrenovering skal udføres regelmæssigt, og belaster derfor hele tiden økonomien. Resultatet fører ikke til en energibesparelse eller en forbedring af funktionen, støj, anvendelighed, boligarealet, sol- og lysforhold, og det øger ikke bolighedens værdi.
 


* Resultaterne er hentet fra et studie udført af Ramböll, Skandinaviens ledende byggekonsulenttvirksomhed (rapporten ”Balco, tekniska studier av balkonginglasningar – Inverkan på karbonatisering och armeringskorrosion”). Ifølge konsulenterne hos Ramböll findes der mange vigtige fordele ved at investere i glasoverdækkede altaner fra Balco som et alternativ til traditionel altan- og betonrenovering.

 

Har du råd til at lade vare?

Der er mange gode grunde til, at du bør investere i glasinddækkede altaner fra Balco.

 • Mindre Korrision
 • Riskioen For Frostsprængninger
 • Reduceret Energiforbrug
 • Reducerede Vedligeholdelsesomkostninger
 • Støjreduktion
 • Øget Ejendomsværdi
 • Reduceret Antal Genhusninger
 • Øget Sikkerhet
 • Bedre Indeklmia
 • Et Ekstra Rum

Vil du vide mere om glasoverdækkede og åbne altaner?

Jeg vil gerne vide mere, kontakt mig for mere information.

Størst inden for altaner i Europa | Balco
WordPress Lightbox